Tänk på att ta med sadel & träns till ditt besök


Rehabilitering


Vid rehabilitering efter skada/sjukdom görs först en fysioterapeutisk undersökning bestående av:

  • Hållnings- och rörelseanalys
  • Undersökning av muskelfunktion och ledrörlighet
    Undersökningen görs antingen efter veterinärbedömning eller tillsammans med veterinären. 

Undersökningen leder fram till en funktionsdiagnos som innefattar eventuella kompensatoriska rörelsemönster, muskelsvagheter, sekundära muskelspänningar, ledstelhet eller koordinationspåverkan. Ofta framkommer svagheter som kan ha funnits redan före aktuell skada. 

Ibland behöver även ryttarens kropp analyseras och utrustningens passform kontrolleras.


Utifrån veterinärens diagnos och fysioterapeutens funktionsdiagnos läggs sedan en gemensam rehabiliteringsplan som innefattar både de medicinska åtgärderna och rehabiliteringsinsatserna. 


Rehabiliteringen kan innefatta manuella behandlingar av leder och muskulatur, muskelaktiverande åtgärder så som tejpning eller elektroterapi, terapeutisk träning i form av stabiliseringsövningar, tömkörning eller bomövningar. Rehabiliteringen kan också innefatta insatser riktade mot ryttarens sits och inverkan. där ryttaren kan få fysioterapeutiska tips och råd om så önskas. Djurägaren får detaljerade rehabinstruktioner med videoinstruktioner på övningar och träning som utförs hemma emellan besöken. Förebyggande fysioterapi


Vid en friskvårdskonsultation görs också en fysioterapeutisk bedömning av hästens hållning och rörelsemönster. Muskelstatus och ledfunktion undersöks och vid behov kontrolleras även sadelns passform och ryttarens sits och symmetri.


Eventuella problem/besvär behandlas fysioterapeutiskt och vid behov ges tips och träningsråd för att stärka svagheter och förebygga skador.Boka konsultation

Anna samarbetar med flera hästkliniker i Skåne, hon utför även hembesök.


Ring 070- 223 02 01

eller maila ft.havsjo@gmail.com för mer information eller tidsbokning. 

 

Rehabförsäkring?

Är din häst försäkrad med en rehabförsäkring kan du i många fall utnyttja den i samband med ett besök hos Anna.