Veterinärmedicinsk fysioterapi för häst


Leg. Fysioterapeut, godkänd djurhälsopersonal

PgD Veterinary Physiotherapy

OM ANNA


Ett brinnande hästintresse sedan barnsben och en stor passion för träning och hälsa banade vägen till examen som legitimerad fysioterapeut inom humanvård 2014. 2017-2019 läste Anna en postgraduate Diploma inom veterinärmedicin för leg. fysioterapeuter  vid Liverpool University och blev 2019 godkänd av Jordbruksverket att arbeta med fysioterapi inom djurens hälso- och sjukvård. Anna har sedan 2018 arbetat med fysioterapi inom veterinärmedicin. 


LÄS MER

Fysioterapi och rehabilitering

Anna arbetar både med rehabilitering i nära samarbete med medicinskt ansvarig veterinär och med förebyggande fysioterapi och träning. 

Har du rehab i din försäkring?

Rehabiliteringen är en essentiell del i hästens återgång till arbete efter skada och är ofta en nödvändig del av vården för hållbart resultat.LÄS MER


LEGITIMERAD DJURHÄLSOPERSONAL


När det kommer till rehabilitering efter skada/sjukdom är det viktigt att rehabiliteringen sker i samråd med ansvarig veterinär och att de fysioterapeutiska åtgärderna samordnas med den medicinska behandlingsplanen. 


Vad innebär legitimationen?

Legitimationen är en kvalitetssäkring av formell utbildning, kompetens och professionalitet hos den legitimerade utövaren. Den legitimerade och godkända fysioterapeuten arbetar under egen legitimation som en del av djurens hälso- och sjukvårdspersonal. Detta innebär bl.a. att fysioterapeuten är skyldig att hålla sig till evidensbaserade åtgärder och beprövad klinisk erfarenhet. Fysioterapeuten är också skyldig att hålla sig ajour med vetenskap och forskningsframsteg.


Teambaserade insatser

Skada på en kroppsvävnad och smärta får ofta konsekvenser för muskelfunktion och rörelsemönster. Fysioterapeuten har en unik kompetens om hur smärta, skador och sjukdomar påverkar bl.a. muskel-och ledfunktionen, stödjevävnaderna och rörelsemönstret. Fysioterapeutens bedömningar och insatser är därför ofta en viktig del i utredningen av hästens problematik. En teambaserad approach där veterinären behandlar smärta och vävnadsskada och fysioterapeuten arbetar med rörelse- och belastningsmönstret och muskel- och ledfunktionen ger de bästa förutsättningarna för återgång till ett friskt hästliv.